" Een leraar is een zandloper voor eieren die al lang gekookt zijn. "
(K. Olaerts)

Trude.nl

 

| ToezichtTalent Onderwijs Eerste Kamer |  Ondernemen ICTAan het woord

Trude: Curriculum

Persoonlijk

Naam:   Trude Albertine Maas-de Brouwer
Geboortedatum:   28 november 1946
Nationaliteit:   Nederlandse
Burgerlijke staat:   Getrouwd met Jan Maas
Opleiding:  
Gymnasium β (1965)
  Doctoraal Algemene Taalwetenschappen, RU Utrecht (1971)
  Diverse postdoctorale cursussen
Contact:   Klik hier om een mail te sturen

In het kort

Trude Maas is onafhankelijk bestuurder en toezichthouder. Haar specialiteiten zijn talent, onderwijs en innovatie.

Daarnaast was ze in 1998-1999 en 2002-2007 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en toen o.a. voorzitter van de vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en verantwoordelijk voor de portefeuille Economische Zaken.

Tussen 1971 en 1998 bekleedde ze management- en directiefuncties bij BSO/Origin en CITO. Van 1999 tot 2006 was ze President van de door haar opgerichte Hay Group Vision Society.

Huidige functies

· Lid Accreditatiecommissie NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg (sinds dec-2013)
· Voorzitter Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (sinds 2008)
· Voorzitter Raad van Toezicht Van Gogh Museum (sinds 2010, lid sinds 2008)
· Lid Raad van Advies Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) (sinds 2012)
· Lid bestuur Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) (sinds 2007)
· Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting PvdA (sinds 2008)
· Voorzitter Utrecht Development Board (UDB) (sinds jul-2009)
· Columnist bij het Digitaal Universiteitsblad DUB, de nieuws- en debatsite van de Universiteit Utrecht (sinds apr-2010)
· Blog op DUIC - De Utrechtse Internet Courant (sinds nov-2012)

Vroegere hoofdfuncties

· Oprichter en President Hay Group Vision Society (1999-2006)
· BSO/Origin (1988-1998)
Lid Raad van Bestuur Origin Services Nederland
Lid Directie Origin Services Nederland
Directeur van diverse business units van BSO/Origin, o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe diensten
· CITO (1971-1988)
Adjunct-directeur
Diverse functies

Vroegere nevenfuncties

· Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie (2003-2015), tevens voorzitter Commissie People and Culture
· Voorzitter Raad van Commissarissen Philips Electronics Nederland (2008-2014, lid sinds 2001)
· Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Schiphol Group (2009-2013, lid sinds 2001), tevens voorzitter Commissie Public Affairs Corporate Responsability
· Voorzitter Governing Council Van Leer Group Foundation (2010-juni 2013, lid sinds 2001)
· Voorzitter Board of Trustees Bernard van Leer Foundation (2002-2010, lid sinds 2001)
· Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO (2000-maart 2010)
· Lid Raad van Commissarissen Twynstra Gudde (2002-2009)
· Lid Curatorium VNO-NCW (2005-2014)
· Lid Raad voor de Fondsenwerving Universiteit Utrecht (2012-2014)
· Voorzitter Raad van Advies Nationaal Instituut voor Sociale Innovatie (NCSI) (2011-2013)
· Voorzitter selectiecommissie Huygens Scholarship Programme (HSP) (2009-2012)
· Voorzitter Commissie (van onafhankelijke onderwijsdeskundigen) "Werken aan Leren" in Rotterdam (2006-2010)
· Voorzitter Opportunity in Bedrijf (2003-2009)
· Lid Eerste Kamer PvdA (1998-1999, 2002-2007)
· Lid Commissie Verkiezingsprogramma PvdA (2007)
· Lid Interimbestuur PvdA (2007)
· Lid 'Zakenkabinet' van columnisten Het Financieele Dagblad (2005-2012)
· Lid Programmaraad Ruud de Moor Centrum Open Universiteit (2006-2010)
· Voorzitter Raad van Toezicht Nuffic (2004-2010, lid sinds 2002)
· Voorzitter Bestuur Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (2002-2008)
· Lid Commissie Sistermans, mede auteur Brainport Navigator (2005)
· Lid Programma AdviesRaad TNO Technische Menskunde (2000-2005)
· Lid 'Zakenkabinet' van columnisten Financieel Dagblad (2005-2012)
· Columnist FEM Business (2003-2004)
· Voorzitter stuurgroep beroepsprofielen ICT, Informatica Platform (1999-2003)
· Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Acadoo (2000-2003)
· Voorzitter Raad van Commissarissen Tryllian (2001-2003)
· Lid commissie de Kam van de HBO Raad (2000-2003)
· Columnist over Human Talent onderwerpen in Computable (1998-2002)
· Lid Raad van Advies Keerpunt (2000-2002)
· Lid selectiecommissie kandidaten Tweede Kamer PvdA (2001)
· Voorzitter Commissie Maas - flexleren voor 23+ (2001-2002)
· Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Eindhoven (2001-2002, beëindigd conform reglement Eerste Kamer)
· Lid redactie tijdschrift M&O (1999-2002)
· Voorzitter Visitatiecommissie Informatica Onderwijs HBO (1998-1999)
· Voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidszorg (1988-1998)