" De leerling van wie nooit gevraagd wordt om te doen wat hij niet kan, zal nooit doen wat hij kan. "
(Filosoof John Stuart Mill, 1806-1873)

Trude Maas-De Brouwer
Trude.nl

 

 ToezichtTalent Onderwijs Eerste KamerOndernemen ICTAan het woord |

Visie | Concreet | Publicaties | Speeches

Eerste Kamer: Visie

"Ik vind het storend als senatoren genoegen nemen met de tijd van de ganzeveer."

"Inhoudelijk vind ik twee verschillende gebiedenbelangrijk in de Eerste Kamer.
Ten eerste de toetsing van de uitvoerbaarheid van wetten. Ik voel me ernstig aangesproken door de zorgen van de rekenkamer ten aanzien van gebrekkige controle op de uitvoering van wetten.

Engeltjes van
Rafael

Ten tweede de kenniseconomie en de ontwikkeling van mensen. Deze zaken komen direct of indirect aan de orde bij Economische Zaken, Wetenschapsbeleid, Onderwijs en Sociale Zaken. Eigenlijk lopen deze issues overal dwars doorheen.
 
Qua manier van doen in de Eerste Kamer vind ik dat het allemaal wel wat levendiger kan. Tradities hoeven niet helemaal losgelaten te worden, maar wat "vlotter" kan geen kwaad. Waarom moeten we bijvoorbeeld altijd onze stukken voorlezen in de verleden tijd? En senatoren moeten zich ook niet willen onttrekken aan maatschappelijke trends. Als we praten over kwaliteit van wetgeving blijkt niemand te weten dat daar ook - van ons eigen belastinggeld - kunstmatige intelligentie tools voor zijn ontwikkeld, die de consistentie doormeten. Dat kan dus niet in mijn ogen….."