" A discovery is said to be an accident meeting a prepared mind. "
(Amerikaans biochemicus Albert von Szent-Gyorgyi, 1893-1986)

Trude Maas-De Brouwer
Trude.nl

 

 ToezichtTalent Onderwijs Eerste KamerOndernemen ICTAan het woord |

Visie | Concreet | Publicaties | Aan het woord

Onderwijs: Visie

"Een school is voor een leerling net zo groot als de groep waarin hij dagelijks verkeert."

In de vorige eeuw hebben we onderwijs professioneler willen maken door schaalvergroting.. We hebben de voordelen daarvan geïncasseerd, maar niet hard genoeg gewerkt aan nadelen zoals massificatie. Dat merken we nu: studenten voelen zich vervreemd en studie-uitval is erg hoog. We moeten een inhaalslag maken en ons veel meer richten op ontwikkelingsprocessen van individuen. We moeten leren om binnen grotere eenheden kleine eenheden te zien. Dat betekent op organisatorisch vlak een tussenvorm vinden tussen het grote en het kleineer zijn interessante experimenten gaande met een soort franchising voor scholen.

Een ander punt dat speelt is de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Studie en praktijk zijn te veel gescheiden. Beroepsonderwijs is te theoretisch geworden. We moeten ook eens af van het idee dat je 'klaar' bent als je bent afgestudeerd. De mythe dat je op je 23ste klaar bent voor 40 jaar werken is niet reëel. We gaan af en toe weer naar de klas terug. Dat heet dan soms weliswaar een seminar of workshop.

We zijn onderwijs ook steeds meer gaan inrichten als supermarkt: iedereen pakt wat hij of zij zelf wil. Terwijl er juist zoveel dingen zijn die iedereen moet weten. Misschien gaat het ook wel veel meer om allerlei socialisatieprocessen: gezag leren ervaren, zelfstandig leren worden etc. Misschien zijn dat wel stiekem de hoofdvakken in plaats van wiskunde en engels."