" Diegenen die weten hoe te denken hebben geen leraren nodig. "
(Staatsman Mahatma Gandhi, 1869-1948)

Trude Maas-De Brouwer
Trude.nl

 

 ToezichtTalent Onderwijs Eerste KamerOndernemen ICTAan het woord |

Visie | Concreet | Publicaties | Speeches

Sociaal verantwoord ondernemen: Visie

"Organisaties willen soms een stukje mens huren - de handen. Maar ze krijgen er dan ook de harten en de hoofden bij."

Bloemen

Organisaties moeten zich realiseren dat mensen het beste deel van hun energie in hun werk stoppen. En mensen vinden het pas de moeite waarde die energie ergens in te steken als organisaties een waardevolle plek vormen. Als ze erkenning vinden en ook trots op hun werk kunnen zijn. Ik vind het mensonterend als er niet gesproken wordt over de toegevoegde waarde van elke medewerker voor de organisatie. Dan doe je geen recht aan individuele talenten. Je moet niet alleen kunnen floreren als organisatie bestaande uit alleen sterke 35-jarigen, terwijl je vrouwen in de menopauze geruisloos de WAO in laat verdwijnen. Organisaties moeten leren omgaan met sterkere en zwakkere krachten om zo het gezamenlijke doel te bereiken. Dat heeft te maken met benutten van talenten. Diversiteit kan juist veel betekenen voor een organisatie.

Broodjes

Uiteindelijk betekent verantwoord ondernemen ook dat daar waar winst gemaakt wordt, goed nagedacht wordt wat ermee gebeurt. Bij BSO streefden we bewust niet naar winstmaximalisatie maar naar een gezond rendement: het verschil tussen die twee werd besteed aan 'een prettige organisatie zijn.