" Ik onderwijs mijn pupillen nooit; ik probeer alleen de condities te scheppen waarin ze kunnen leren. "
(Natuurkundige Albert Einstein, 1879-1955)

Trude Maas-De Brouwer
Trude.nl

 

 ToezichtTalent Onderwijs Eerste KamerOndernemen ICTAan het woord |

Visie | Concreet | Publicaties | Speeches | Aan het woord

Toezicht: Visie

Vogel

" Een commissaris is een strenge vriend, niet de loopjongen van de aandeelhouders."

"Er wordt veel gezegd en geschreven over de rol van de toezichthouder. Mijn opvatting is dat een commissaris toezicht moet houden op heel veel aspecten van een bedrijf.. Aan de ene kant moet je zorgen dat de zaken goed gaan en dat de juiste dingen gebeuren. Aan de andere kant moet je meedenken en commitment geven, door streng te zijn. De tijd dat commissaris zijn een erebaan was zonder inhoudelijke bijdrage is voorbij. Gelukkig maar, want ik denk niet dat ik het dan leuk had gevonden.

We leven nu in een tijd waarin we merken dat we nieuwe wegen moeten vinden om goed toezicht te kunnen houden. We moeten de huidige schandalen niet alleen naar de inhoud willen begrijpen, maar ook nadenken waarom dit juist nu gebeurt. De grote onderstroom is dat mensen niet zomaar alles vanzelfsprekend vinden en dat er behoefte is aan transparantie. Dat zijn de gewenste ingrediënten van onafhankelijk toezicht , maar helaas staat het hoe daar niet naast. En ik ben dan voorstander van incrementele veranderingen, niet van revolutionaire omslagen. Dat geldt niet alleen in het bedrijfsleven. Ook in de publieke sector. En ook in het parlement.

Bloem

De clou is om dicht genoeg erop te zitten om de waarde van informatie goed in te kunnen schatten, en toch je onafhankelijkheid te bewaren. Je zult ook brede informatie moeten hebben. Die vaak echt niet zomaar in een snel spreadsheet zichtbaar kan zijn.

Toezicht houden betekent voor mij niet alleen de belangen van de shareholder in de gaten houden, maar juist die van alle stakeholders. En niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange."